Infrmacja dla Rodziców.

Uwaga   RODZICE!

Informujemy, że w przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Jedlinie Zdroju są wolne miejsca dla dzieci               w wieku 2,5 – 6 lat na rok szkolny 2022 / 2023 . przyjmowane są również dzieci z innych miejscowości.

Telefon kontaktowy do sióstr – 748455332 . Serdecznie zapraszamy.

SZANOWNI RODZICE

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:
Rodzicu,
• § Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
• §   Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
• § Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• § Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek, napojów w butelkach.
• § Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
• § Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

TRANSLATE