Misja

 

PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY W JEDLINIE ZDRÓJ

Przedszkole nasze jest przedszkolem niepublicznym, katolickim, prowadzonym przez Siostry Elżbietanki z Prowincji Wrocławskiej. Służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Celem naszego przedszkola jest współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, w tworzeniu przez nie jego własnej i niepowtarzalnej osobowości.

Już od najmłodszych lat staramy się w dzieciach kształtować podstawowe normy moralne, których nie powinno zabraknąć żadnemu człowiekowi.

 


W swojej pracy kierujemy się: akceptacją, zaufaniem i wiarą.

Akceptacja – szanujemy i akceptujemy każde dziecko takim jakim jest.
Zaufanie – chcemy stworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom.
Wiara – wyznajemy pogląd, że każde dziecko ma szansę bycia wartościowym człowiekiem.


 

W przedszkolu pracujemy według nowej podstawy programowej, a także w oparciu o programy wychowania przedszkolnego ,, Kocham przedszkole”, „ Razem w przedszkolu”, oraz program profilaktyczny ,, Czyste powietrze wokół nas”.

Przedszkole jest miejscem edukacji, w którym odbywa się proces wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem rozwojowym, w relacjach ze środowiskiem kulturowym, społecznym i przyrodniczym oraz nabywania gotowości do nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

 

TRANSLATE