Opłaty

OPŁATY W PRZEDSZKOLU NA ROK 2022/2023

informujemy wszystkich, że z powodu zaistniałej sytuacji epidemii korona wirusa w naszym kraju, prosimy o dokonywanie opłat czesnego  na konto Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety W Jedlinie Zdroju nr. konta: 19 1090 2314 0000 0005 9200 2917. dziękujemy i pozdrawiamy wszystkie dzieci na czele z Rodzicami. Pamiętające w modlitwie siostry elżbietanki
Czesne – 300 złotych (opłata stała wnoszona co miesiąc), płatna do 15 dnia każdego miesiąca.

Stawka żywieniowa – 10 złotych ( wnoszona jest na koniec miesiąca) kwota wyżywienia naliczana jest na podstawie ilości dni obecności.

ZA ZAJĘCIA DODATKOWE NIE POBIERAMY DODATKOWYCH OPŁAT

TRANSLATE