Opłaty

 

OPŁATY W PRZEDSZKOLU NA ROK 2019/2020

 

Czesne – 220 złotych (opłata stała wnoszona co miesiąc), płatna do 15 dnia każdego miesiąca.

Stawka żywieniowa – 8 złotych ( wnoszona jest na koniec miesiąca) kwota wyżywienia naliczana jest na podstawie ilości dni obecności.

ZA ZAJĘCIA DODATKOWE NIE POBIERAMY DODATKOWYCH OPŁAT

 

TRANSLATE