Wytyczne na czas epidemii

WYTYCZNE DO OTWARCIA I PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚWIĘTEJ ELŻBIETY NA CZAS EPIDEMII

 1. Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Jedlinie Zdroju planuje otwarcie od 25. 05. 2020 r. w godzinach od 7.00 do 16.00.
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają także Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Zwracam się z prośbą do Rodziców Dzieci z grup 3 latków, 4- latków i 5- latków
  o informację na e-mail przedszkola: elzb_jedlina@wp.pl do 08.05.2020 r. dotyczącą zainteresowania powrotem Dziecka do przedszkola.
 4. Dyrektor placówki przeprowadzi wśród rodziców dzieci sondaż dotyczący konieczności powrotu dziecka do przedszkola. Przyjęcie dziecka do przedszkola będzie się odbywało według rzeczywistych potrzeb rodziców oraz możliwości placówki.
 5. 5. Ze względu na sytuację epidemiologiczną po rozeznaniu środków jakimi dysponujemy, wprowadzamy ograniczenie, co do liczebność dzieci w grupie wychowawczej. Będzie ona wynosiła do 11 w zależności od metrażu danej Sali.
 6. Posiłki będą organizowane jak dotychczas.
 7. Rodzice zobowiązują się do przyprowadzania zdrowych dzieci oraz informowania
  o stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnych sytuacjach przebywania na kwarantannie lub w izolacji.
 8. Placówka opracuje i poda do wiadomości procedury przyprowadzania i odbierania dzieci, procedury na wypadek podejrzenia zakażenia oraz odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny na terenie placówki.
 9. Placówka we współpracy z organem prowadzącym zapewni wszystkie środki ochrony osobistej. Jednakże w stanie epidemii, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie dojdzie do zarażenia. Dlatego proszę, aby rodzice decydujący się na powrót dziecka do przedszkola podpisali oświadczenie, że w razie zarażenia nie będą składać żadnych roszczeń. Takie samo oświadczenie podpisze także personel placówki.( oświadczenia można pobrać w biurze przedszkola do południa od poniedziałku do piątku)wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny.
 10. Na prośbę Rodziców, skierowaną do nauczycieli grup, zostaną przekazane Dzieciom pozostającym w domu materiały edukacyjne. W zawieszeniu pozostają zajęcia dodatkowe.
Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE